Site icon Curierul de Vâlcea

Bugetul Piețe Prest, pe masa Consiliului Local

Legislativul Râmnicului se reunește azi, de la ora 13.00, pentru o ședință pe a cărei ordine de zi se află: Raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al munici­piului şi aprobarea concesionării directe a aces­teia; Raport şi proiect de hotărâre privind apro­barea realizării unor accese carosabile din bule­vardul Dem Rădulescu; Raport şi proiect de ho­tă­râre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/2011 de închiriere a unui imobil-teren, situat în Râmnicu Vâlcea, strada Os­troveni, nr.95; Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2004, privind aprobarea de concesionări şi folosinţă terenuri din domeniul public; Raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere cu SC IKONOS SRL; Raport şi proiect de hotărâre privind clarificarea situaţiei juridice a unui imobil cu destinaţia de locuinţă; Raport şi proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor internate şcolare; Raport şi proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi din imobilul – construcţie Internat Grup Şcolar Oltchim; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui panou indicator şi reclamă pentru propria firmă conform Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2001; Raport şi proiect de hotărâre privind reparti­zarea unor locuinţe pentru tineri; Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 şi a listelor de investiţii pe surse de finanţare; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăţi din bugetul local; Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al unităţilor de cultură pentru anul 2011; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea buge­tului de venituri şi cheltuieli al SC PIEŢE PREST SA pentru anul 2011; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inven­tarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2010 şi aprobarea casării – declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; Raport şi proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2011 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Extinderea şi reabilita­rea infrastructurii de apă şi apă uzată” pentru municipiul Râmnicu Vâlcea şi a politicii tarifare în perioada de implementare, cuprinşi în studiul de fezabilitate din domeniul apei şi apei uzate aferent judeţului Vâlcea; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea planului de evoluţie a tarifelor pentru serviciul de apă şi canalizare din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2011 – 2014; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii ale Direcţiei Administrării Domeniului Public; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Administrării Domeniului Public; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare cât şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Cantinei de Ajutor Social; Raport şi proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea; Raport şi proiect de hotărâre privind plata către  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA a cotizaţiei pentru anul 2011; Raport şi proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/2011, referitoare la stabilirea destinaţiei unui imobil – teren; Diverse.

Exit mobile version