Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

4 august 2020

Bani pentru ostoirea secetei (2)


Documentaţiile tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate, proiect tehnic, documentaţie tehnică de execuţie) aferente proiectelor de îmbunătăţiri funciare în fond funciar agricol se vor întocmi numai de persoane fizice/juridice atestate în baza Ordinului nr. 182/2009 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Pentru beneficiarii Măsurii 125, Submăsura 125 a – Componentă a 1 – „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare”, TVA este cheltuială eligibilă numai în situaţia în care solicitantul nu recuperează valoarea TVA (nu este înregistrat în scopuri de TVA).

Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul Măsurii 125 va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate. Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiţie nu va putea depăşi 1.000.000 euro/ proiect, pentru submăsura 125 a1. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Submăsura 125 a este de 5.000 de Euro – această suma reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Proiectele se depun în perioada 3 – 28 septembrie 2012.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized