Camera Agricolă Vâlcea, ultimii paşi până la naştere


Prin Legea 283/2010, modificată şi completată de Legea 122 din 6 iulie 2012, s-a aprobat înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură şi dezvoltare rurală la nivel naţional şi judeţean.

Potrivit Direcţiei Agricole Vâlcea, Camerele agricole se constituie în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui judeţ.

La nivelul judeţului Vâlcea, primul pas în derularea acţiunii de înfiinţare a Camerei Agricole este constituirea Comitetului Judeţean de Iniţiativă, format din 11 membri, din care fac parte: directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură; un reprezentant propus de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare; un reprezentant al Instituţiei Prefectului; 8 reprezentanţi propuşi de formele asociative din agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură şi conexe, cu reprezentare naţională şi/sau judeţeană.

„Menirea Comitetului Judeţean de Iniţiativă este de a înscrie Camera Agricolă Judeţeană ca instituţie privată de interes public în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi de a organiza alegerile pentru înfiinţarea noii instituţii în circumscripţiile locale. Alegerile vor avea loc în data de 7 octombrie 2012 şi timpul este foarte scurt pentru constituirea Comitetului Judeţean de Iniţiativă. Ca urmare, reprezentanţii formelor asociative din judeţul Vâlcea sunt invitaţi să depună până în data de 30 august 2012, ora 10.00, la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea, documentaţia din care să rezulte că asociaţia funcţionează şi lucrează în interesul membrilor săi, precum şi propunerile pentru membrii Comitetului de Iniţiativă”, ne-a explicat Florel Bădele.