Aviz tractoriştilor


APIA anunţă că beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil pentru anul 2012, pentru motorina cu acciză redusă trebuie să depună, până la data de 30 aprilie 2012, cererea trimestrială de plată pentru motorina achiziţionată şi utilizată în trimestrul I din anul 2012.

„Cererea trimestrială de plată este însoţită de o situaţie centrali­za­toare a facturilor cu cantitatea de motorină achiziţionată în trimestrul I 2012, copii ale facturilor de cumpă­rare a motorinei, declaraţie pe propria răspundere că solicitantul sprijinului nu este în dificultate financiară, procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare precum şi dovada existenţei unui cont special deschis la Trezorerie”, ne-a lămurit Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.