PRIMA ZI DE „ȘCOALĂ ALTFEL”


scoala_altfel1„Suntem informați, plini de viață, interesați de lucruri noi și foarte dinamici. Mintea noastră este în continuă mișcare”.

Acesta a fost motto-ul care a caracterizat activitatea întreprinsă în data de 02.04.2012, activitate de debut a „Săptămânii Altfel”, la Școala cu cls. I-VIII Anton Pann, școală ce a găzduit o frumoasă colaborare de parteneriat cu alte șase școli din județ: Școala cu cls. I-VIII Măgura-Buleta și Școala cu cls. I-VIII Bunești (prof. Murăruș Letiția), Școala cu cls. I-VIII „Take Ionescu” (prof. Mărculescu Tania), Școala cu cls. I-VIII Lăpușata (prof. Iordache Tania), Grup Școlar Administrativ Economic și de Servicii Călimănești (Dir. Alexandrescu Cons­tantin; prof. Petcu Alina), Grup Școlar Ferdinand I – Școala nr. 13 (prof. Garaliu Elena).

Workshop-ul a constat într-o experiență transcurriculară pentru elevii a căror vârste au variat de la 10 la 19 ani, experiență ce a combinat limba engleză cu dezvoltarea creației literare în limba română (culminând cu frumoasele produse finale – cele șase texte literare la care au lucrat cele șase echipaje cu nume de flori), noțiunile de biologie constituind însă tema centrală a întregii activități, iar noțiunile de matematică nelipsind atât în inventarierea diferitelor specii investigate, contorizarea procentuală a diverselor plante ornamentale cât și în ierarhizarea rezultatelor finale.

scoala_altfel2Au fost și învinși și învingători (la final fiind o singură compunere desemnată „câștigătoare”), copiii înțelegând foarte bine că în viață „succesul este abilitatea de a trece de la un eșec la altul fără a-ți pierde entuziasmul” așa cum bine a evidențiat în discursul său eleva Anda Popescu din echipajul „Narciselor”. Accentul s-a pus pe diversitate, dezvoltarea inteligenței emoționale, tehnici de îmbunătățire a creativității, doamna Murăruș Letiția efectuând totodată și o activitate de diseminare a informațiilor achiziționate în luna februarie în Portugalia în cadrul unei mobilități individuale Comenius pe tema „Grădina-Monument Viu”. A fost un eveniment ce a urmărit de asemenea și exprimarea sinestezică după cum a dirijat în chip minunat domnișoara Director Adjunct Geică Elena investigația in situ a plăntuțelor din parcul din fața școlii pentru a le descoperi pe rând importantele proprietăți olfactive, vizuale, tactile, gustative și auditive.

Mulțumim gazdei, domnișoara director adjunct Geică Elena de la Școala Anton Pann pentru primirea călduroasă și excelenta organizare a întregii activități, desemnată cu entuziasm de către copii ca fiind „cea mai frumoasă zi de școală”.