Aviz pentru Comitetul Consultativ


Giosan-Lidia03Camera de Comerţ Şi Industrie Vâl­cea, prin vocea Lidiei Giosan, anunţă că AM POR a pu­blicat anunţul privind selecţia par­tenerilor re­prezen­tând organizaţii din mediul economic, social, acade­mic şi societa­tea civilă, în vederea participării ca mem­bri în ca­drul Co­mi­tetului Con­sul­tativ pentru Dez­vol­tare Regională, constituit pen­tru pre­­gătirea accesării şi implemen­tă­rii fondurilor europene în perioada 2014 – 2020.