Atențiune! Armata propune 2.810 posturi de soldat/gradat profesionist în seria 2020


Într-o perioadă în care șomajul începe să fie la fel de periculos precum COVID, Armata își deschide larg porțile celor care dorec un loc de muncă pe cât de sigur, pe atât de stimulant. Astfel, până la finele acestei luni, candidații înscriși vor fi planificați pentru susținerea probelor de selecție aptitudinală generală DUPĂ încetarea stării de urgenţă.
Repartizarea pe unități militare, arme/servicii și specialități militare va avea loc în perioada 2-3 septembrie. Primul modul de pregătire va începe în data de 28 septembrie.
Criterii de recrutare: vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 50 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire; absolvent cel puţin al învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (10 clase); permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C, eliberat de către autorităţile române – doar pentru arma „auto” şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu”.
Pentru înscrierea în procesul de recrutare trebuie să trimiteţi un e-mail la adresa recrutare_valcea@mapn.ro, cu datele de contact (adresă, număr de telefon), data nașterii, studiile absolvite sau în curs de absolvire și opțiunea privind instituția de învățământ.
Selecția aptitudinală generală constă în parcurgerea: probelor psihologice (test de aptitudini, de personalitate și situațional); probelor fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 40 sec.; alergare pe distanța de 2000 m cu baremul de 10 min.); interviului de evaluare finală.
Centrele zonale de selecție și orientare se află la Breaza, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.
Candidații declarați „Admis” la selecția aptitudinală generală vor efectua vizita medicală conform indicațiilor primite de la recrutor. Ultima etapă a procesului de recrutare constă în completarea-finalizarea dosarului de candidat si semnarea cererii de înscriere. Toţi candidaţii admişi vor fi introduşi într-o bază de date unică, inclusiv punctajele individuale, calculate în momentul întocmirii dosarului de candidat, şi vor participa la repartizarea computerizată în funcţiile scoase la concurs.
Atenţie! Concursul este pe post, nu pe total locuri. Fiecare candidat va intra în competiţie, pentru locul ales, cu ceilalţi candidaţi care au ales acelaşi post. Va ocupa locul acel candidat care va avea cel mai mare punctaj.

Posting....