Aberații legislative: Pentru banii de agromediu, cositul la munte trebuie să înceapă după 1 iulie!


Pare incredibil sau ireal, adică românesc: pentru a beneficia de plățile pe agromediu, fermierii din zona montană trebuie să cosească numai după data de 1 iulie. Beneficiarii care au accesat Măsura 214, în special pachetul 1, au constatat deja că una din condițiile pe care le au în angajamentul de cinci ani este ca activitatea de cosit să înceapă numai după data 1 iulie. În textul noului PNDR, Măsura 10, în cadrul pachetului 1, cositul poate să înceapă după de 1 iulie pe terenurile aflate în UAT-urile care sunt situate la o altitudine medie de peste 600 metri și după data de 15 iunie pentru cele situate sub 600 de metri. Pentru stat, „obligativitatea de a cosi după 1 iulie are legătură cu protejarea unei specii de pă­sări”. Plățile pe agromediu, aferente Măsurii 214, au ca obiectiv dezvoltarea durabilă a spațiului rural prin încurajarea utilizatorilor de terenuri să introducă sau să continue metodele de producție agricolă compatibile cu protecția și îmbunătățirea mediului, a biodiversității, apei, solului, peisajului rural.