„Abandonul școlar”, dezbătut în Păușești Măglași


Astăzi, de la ora 12.00, la Școala Gimnazială „Achim Popescu” Păușești Măglași, are loc un schimb de experiență în domeniul reducerii abandonului școlar, eveniment derulat în baza proiectului național ZEP „Școli – Zone educaționale prioritare”, derulat de UNICEF, MEN, Institutul de Științe ale Educației. Grupul țintă: elevii aflați în risc de abandon școlar, familii afectate de sărăcie accentuată, șomaj, nivel scăzut de educație. Școlile beneficiază, astfel, de sprijin material și formare de specialitate pentru creșterea participării școlare. Vor lua parte reprezentanți IȘJ Vâlcea, psihologi școlari, cadre didactice de la Școala Gimnazială „Achim Popescu” Păușești Măglași, Școala Gimnazială Racovița, elevi și membri ai comunității locale. Pentru anul școlar în curs, proiectul ZEP este implementat în 97 de școli din România, prin campania „Hai la școală!”. În județul Vâlcea sunt patru școli ZEP: Școala din Păușești Măglași, Școala din Racovița și alte două unități școlare din Lungești și Bunești.

Posting....