A început dezbaterea ACTA


Ministerul Economiei a publicat pe site-ul său textul Acordului co­mer­cial de combatere a contra­fa­cerii (ACTA) între Uniunea Euro­pea­nă şi statele membre ale aces­teia, Australia, Canada, Japo­nia, Republica Coreea, Statele Unite Mexi­cane, Regatul Maroc, Noua Zee­landa, Republica Singa­pore, Confederatia Elveţiană şi Statele Unite ale Americii, anunţă CCI Vâlcea. Potrivit sursei citate, sem­narea acordului reprezintă nu­mai o prima etapă în procedura încheierii sale, rămânând numeroa­se etape procedurale care trebuie parcurse, inclusiv ratificarea de către Parlamentul României.

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) nu va putea intra în vigoare, chiar dacă a fost semnat de 22 de state membre ale UE, dacă nu va fi votat în PE. Parla­men­­tul European a votat în noiem­brie 2010 o rezoluţie în care s-a ară­tat împotriva ACTA, poziţie adop­tată de eurodeputaţii români so­cialişti şi liberali, în timp ce popu­larii au votat contra rezoluţiei, deci pentru ACTA.