30 iunie, data de predare a carnetelor de muncă


În conformitate cu prevederile art. 279 (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă au obligaţia să le elibereze titularilor până la data de 30 iunie a.c. Angajatorilor cărora ITM Vâlcea le-a prestat servicii de păstrare şi completare a carnetelor de muncă, le vor fi eliberate actele în mod eşalonat, până la finele lunii iunie a.c. În acest scop, conducerea ITM Vâlcea face un apel către angajatori să se prezinte la sediul instituţiei pentru preluarea carnetelor de muncă pe baza unui proces verbal de predare primire.