15 iunie, nou termen pentru două subvenții APIA


Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, până la data de 15 iunie 2020 inclusiv, se prelungesc fără aplicarea de penalități, sesiunile de depunere a Cererilor de plată pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, astfel: sesiunea 1/2016 – anul I, II și III de angajament; sesiunea 2/2017 – anul I și II de angajament; sesiunea 3/2018 – anul I de angajament.
Anunţurile de prelungire a sesiunilor de depunere sunt publicate pe site-ul instituţiei www.apia.org.ro.
Cererile de plată trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate și criteriile specifice detaliate în Ghidurile Solicitantului.
Totodată, precizăm că beneficiarii pot depune formulare de modificare a cererilor de plată, fără penalități, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, respectiv până la data de 10 iulie 2020, cu aplicarea unei reduceri de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă, cererea de plată, respectiv formularul de modificare a cererii de plată, ar fi fost depus până la data de 15 iunie 2020 inclusiv.
Tot până la 15 iunie 2020 inclusiv, se prelungesc fără aplicarea de penalități, sesiunile de depunere a Cererilor de plată/sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15, SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, astfel: sesiunea 3/2020 anul I de angajament; sesiunea 1/2017 anul IV de angajament și sesiunea 2/2019 anul II de angajament.
Anunţurile de prelungire a sesiunilor de depunere sunt publicate pe site-ul instituţiei www.apia.org.ro.
Cererile de plată/sprijin trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate și criteriile specifice detaliate în Ghidurile Solicitantului.
Totodată, precizăm că beneficiarii pot depune modificări la cererile de plată/sprijin, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, fără penalități, respectiv până la data de 10 iulie 2020 inclusiv, cu aplicarea unei reduceri de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă, cererea de plată, respectiv formularul de modificare a cererii de plată, ar fi fost depus până la data de 15 iunie 2020 inclusiv.
• Material realizat cu sprijinul Serviciului Relaţii cu publicul şi comunicare al APIA