Zi plină la Primăria Râmnicului: Ședință ordinară cu 29 de puncte pe ordinea de zi!


Astăzi, 30 ianuarie, cu începere de la ora 13.00, la Primăria Râmnicului, se va desfășura prima ședință ordinară a anului, aferentă, evident, lunii ianuarie. Pe ordinea de zi se află, ca de obicei, foarte multe puncte. De această dată, ordinea conține 29 de puncte, primele zece dintre acestea fiind legate de aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru diverse proiecte referitoare la creșterea performanței energetice a unor imobile din municipiu.
Punctele mai «cu greutate» din ședința de astăzi considerăm că se află în intervalul 11-29.

Repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele beneficiare de ajutor social, în discuție

Pentru edificare, redăm câteva dintre aceste puncte:
11.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat și pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
14.Raport și proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru amplasarea de către Consiliul Județean Vâlcea a unor panouri indicatoare;
16.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii pentru anul 2018;
18.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului, în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional „Mărțișor 2018” și a caietului de sarcini aferent;
19.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unor investiții pentru modernizarea construcției Cafenea Literar-Artistică „Ariel” (fosta Agenție Teatrală);
23.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019;
24.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul civil;
25.Raport și proiect de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie – decembrie 2017.