Week-end plin cu incendii la vegetaţia uscată


Sâmbătă, 21 iulie, pompierii militari din cadrul ISU au intervenit pentru stingerea a trei incendii de vegetaţie us­cată şi litieră de pădure. Primul s-a declanşat la ora 12.36 în comuna Câineni, punctul Grohotiş unde a ars vegetaţia uscată pe aproximativ 1200 mp. nefiind înregis­trate pa­gu­be. A doua solicitare a fost făcută la ora 19.01, fiind anun­ţată producerea unui incendiu în comuna Racoviţa, satul Tuţuleşti unde a ars vegetaţia şi doborâturi în pădure de foioase şi brad pe o suprafaţă de aproximativ două hectare. În acest caz valoarea pagubelor se va stabili în perioada următoare. La doar câteva minute de la anun­ţarea celui de-al doilea incendiu de vegetaţie, alarma a sunat din nou, la ora 19.12, pompierii militari fiind solicitaţi din nou pentru stingerea unui incendiu produs pe o mirişte din comuna Fârtăţeşti, satul Giuleşti. Până la stingerea acestuia a ars vegetaţia uscată de pe mirişte pe o su­pra­faţă de aproximativ 20 de hectare. Conform primelor veri­fi­cări, se pare toate cele trei incendii s-au declanşat în urma folosirii focului deschis fără respectarea normelor de pre­ve­nire şi stingere împotriva incendiilor.