„Vom face prima reformă administrativ – teritorială a ţării”


vladoiu_aurel• declară deputatul Aurel Vlădoiu

Reprezentanţii Uniunii Social Liberale anunţă că, în 2013, se va face prima re­formă administrativ – teri­to­rială importantă din ultimii aproa­pe 50 de ani. „Este im­por­tant ca noul mecanism bugetar european, 2014 – 2020, să găsească România împărţită pe regiuni, cu un minister care să le coordoneze. Nu mai tre­buie ca primarii din miile de comune ale ţării să meargă până la Bucureşti pentru a semna o hârtie. Chiar şi co­misarul european pentru agri­cul­­tură, Dacian Cioloş, a declarat că regio­na­lizarea României este necesară pentru o politică agricolă mai coeren­tă”, declară deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu. În acest context, Guvernul va păstra principalele atribuţii de reglementare şi control, cat şi celelalte atribuţii care nu pot fi delegate regiunilor, precum politica externă, arma­ta, justiţia. „Celelalte atribuţii, care pot fi exercitate mai bine la nivel local, vor fi preluate de autorităţile locale şi de conducerile regiunilor. Aceste schimbări vrem să le facem în 2013, când, aşa cum am anunţat, dorim o reformă instituţio­nală şi constituţională”, a mai spus social – democratul Aurel Vlădoiu.