VERIFICĂRI la firmele de curierat. AMENDĂ DE 10.000 DE LEI la o societate din județ


Reprezentanții Ministerului Muncii au anunțat că, în ultimele luni, la nivel național s-au desfășurat acțiuni de control privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la firmele care desfășoară activități în domeniul curieratului en gros și en detail.
„În ultimii ani, serviciile de livrare la domiciliu a unor produse diverse a crescut. În acest context, în trafic, sunt prezenți zilnic curieri, aparținând diferitelor firme care prestează servicii de curierat și care sunt expuși la riscuri majore, putând fi angrenați în evenimente de trafic care pot avea consecințe grave pentru sănătatea lor. În general, curierul este elementul care face legătura între furnizorii de produse diverse, partenerii acestora din mediul de afaceri (restaurante, magazine etc.) și clienții utilizatori, de multe ori, prin intermediul unor platforme informatice. Pentru a deveni curier de diferite produse, unii administratori de platformă solicită ca aceștia să fie înregistrați la Administrația Publică în care să-și declare veniturile la Administrația Fiscală fără a exista obligativitatea stabilirii unei relații de muncă care să fie supusă reglementărilor Codului Muncii, neputând fi asimilați cu definiția «lucrătorului» așa cum este prevăzut în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Muncii.
„Transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate cu un număr mare de accidente de muncă (locurile 3 și 4 în ultimii ani), având deseori o gravitate mare, ajungând până la deces. O pondere mare privind numărul accidentaților în muncă o au lucrătorii care se accidentează în condițiile în care vehiculul se află în staționare sau în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare la sediul beneficiarului transportului. Prevenirea acestor accidente este o problemă care necesită o atenție deosebită având în vedere numărul de vehicule implicate, diversitatea acestora, cantitatea de marfă transportată în fiecare an și avântul luat de activitatea de livrare la domiciliu. O mai bună coordonare a activității de prevenire în domeniul securității și sănătății în muncă realizată de angajatorii implicați, precum și de lucrătorii care au diferite sarcini de muncă și care acționează conform instruirii primite, este punctul de plecare esențial pentru a preveni acest tip de accidente, atât pentru angajatori cât și pentru personalul societăților de curierat”, se mai arată în același comunicat.

Opt firme din Vâlcea au fost verificate de inspectorii muncii

Având în vedere cele menţionate mai sus, pe parcursul anului 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a demarat acţiuni de conştientizare și control vizând modul de respectare a prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă la curieratul en gros și en detail.
Obiectivele acțiunilor desfășurate ăn Vâlcea au fost:
• diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii din acest domeniu;
• creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă;
• eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activitățile de curierat.
„În urma acestor acțiuni, au fost efectuate controale la un număr de opt unităţi economice din domeniul activităților de poștă și curierat – cod CAEN 5320, unde își desfășurau activitatea un număr de 619 lucrători. La cele opt unități controlate au fost constatate 16 neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate și au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale, din care 15 avertismente și o amendă în valoare de 10.000 lei”, a precizat Viorel Din, inspector șef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea.