UPU se modernizează la standarde europene


spital_00• 500.000 de persoane, beneficiarii proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”

Obiectivul general al proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” constă în îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă din judeţul Vâlcea, pentru asigurarea accesului cetăţenilor la servicii de sănătate de calitate. Ca rezultate imediate sunt vizate reabilitarea corpurilor de clădire A şi B ale imobilelor de pe str. Calea lui Traian, nr.201, dotarea acestora cu echipamente medicale şi mobilier specific. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt aproximativ 30.000 de persoane, adulţi şi copii, ca pacienţi externaţi anual de Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, iar beneficiarii indirecţi sunt aproximativ cele 500.000 de persoane, respectiv toţi cetăţenii judeţului Vâlcea, turiştii şi persoanele care tranzitează judeţul pe parcursul anului. Valoarea totală este de 73.841.946,42 lei, reprezentând costuri eligibile, costuri neeligibile şi TVA, din care 50.638.991,26 lei în­sem­nând asistenţă nerambursabilă prin fondul European de Dezvoltare Re­gională. Se are în vedere ca, din aceşti bani, să se transforme infrastructura de sănătate de urgenţă existentă în vederea conformării la standardele europene în domeniu, asigurarea egalităţii şanselor pacienţilor din punct de vedere al investigării, stabilirii diagnosticului şi efectuării tratamentului şi informarea populaţiei cu privire la serviciile medicale de urgenţă, disponibile ca urmare a implementării proiectului.