UNDĂ VERDE pentru zilele libere familiilor monoparentale


O serie de amendamente transmise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru a modifica și completa OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 au fost avizate de Comisia de Muncă.
Astfel, pentru reglementarea unitară a situației familiilor monoparentale, s-a stabilit că părintele care solicită zile libere sau majorarea salarială nu mai are nevoie de declarația celuilalt părinte, dacă acesta există/este declarat. În situațiile în care aceste drepturi s-au acordat, sumele plătite nu constituie debite și nu se recuperează.
O altă modificare vizează angajații din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, penitenciare și personalul din unităţile sanitare publice, care vor putea  să solicite fie acordarea zilelor libere plătite fie majorarea salarială de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare.
Având în vedere modificările propuse de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății pentru desfășurarea cursurilor, reglementarea a fost adaptată astfel încât numărul zilelor libere care se acordă sau numărul de zile aferente majorării salariale se va stabili în funcţie de perioada prevăzută de  hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, ori de decizia conducerii unităților/instituțiilor de învățământ în cazul în care limitarea sau suspendarea activităţilor didactice se stabilește ca urmare a apariției cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învățământ/de educaţie timpurie antepreşcolară.
Dacă limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor este stabilită prin decizia conducerii unităților sau instituțiilor de învățământ, aceasta trebuie comunicată părinților în maximum 24 ore de la emitere, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare, pentru ca părinții să o poată depune, în copie, la angajator, în vederea solicitării zilelor libere sau a majorării salariale.
Sursă foto: Arhivă