Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea anunță: SCUTIRI DE IMPOZITE pentru fermieri


DAJ Vâlcea informează despre un proiect de Ordin MADR lansat recent în dezbatere publică privind stabilirea metodologiei de calcul a suprafeţelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deţinute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică care nu generează venit impozabil:
„Suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil, se determină pe baza cerinţelor nutriţionale ale animalelor din speciile taurine, bubaline, ovine şi caprine şi a compoziţiei nutriţionale a furajelor, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.369/2019 pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora, precum şi a producţiilor medii la hectar obţinute la soiurile de plante utilizate în hrana animalelor. (…)
Pentru deţinătorii de animale din speciile porcine şi păsări, furajate cu nutreţuri combinate care pot fi alcătuite dintr-un amestec format din soiuri de plante cultivate pe terenurile proprii/deţinute, respectiv 80% pentru porcine şi 70% pentru păsări şi din concentrate industriale, respectiv 20% pentru porcine şi 30% pentru păsări, suprafeţele de teren care nu generează venit impozabil sunt cele necesare obţinerii soiurilor de plante utilizate în hrana animalelor care intră în structura nutreţului combinat.
Model de calcul al suprafeţei de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor (exemplu de calcul):
taurine: 10 capete și suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil 1,06 ha x 10= 10,6 ha.
bubaline: 5 capete și suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii; animalelor care nu generează venit impozabil 1,06 ha x 5=5,3 ha.
ovine: 100 capete și suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii; animalelor care nu generează venit impozabil 0,14 ha x 100=14 ha;
caprine: 50 capete și suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii; animalelor care nu generează venit impozabil 0,10 ha x 50 = 5 ha;
porci la îngrăşat: 25 capete și suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil 0,06 ha x 25=1,5 ha.
• păsări de curte: 200 capete și suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil 0,005 ha x 200=1ha”, reiese din proiect.
Sursă foto: Arhivă