Un nou PNDR


Ion-Calea3• strategia Uniunii Social-Liberale priveşte agricultura românească până-n 2020

Conform strategiei prezentată zilele trecute la Alexandria, Uniunea Social Li­berală doreşte un nou program național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014–2020, care să fie negociat cu Co­misia Europeană. „În România, se produce tot mai greu și la costuri tot mai ridicate. Irigațiile sunt ca și inexistente, avem terenuri nelucrate de peste 3 milioane de ha, românii se hrănesc nesănătos şi mai mult din import, prețurile alimentelor sunt tot mai mari, populația rurală este îmbătrânită, iar tinerii nu sunt motivați să lucreze în agricultură. Nu reușim să cheltuim banii primiți de la Uniunea Europeană. Structurile de stat sunt politizate total”, ne-a comunicat Ion Cîlea, vicepreşe­dinte al PSD pe probleme de agricultură. În aceste condiţii, Uniunea Social-Libe­rală şi-a stabilit ca ţintă elaborarea și negocierea unui nou PNDR care să ducă la: dezvoltarea infrastructurii rurale într-un concept integrat (școală, IMM, drumuri, dispensar); realizarea unui Cod al Pământului și a unui Cod al Apei; re­du­cerea decalajelor dintre mediul rural și urban; protejarea și utilizarea rațională a pădurilor, revigorarea și dezvoltarea zo­nei montane; utilizarea eficientă a resur­se­lor agricole, silvice, de apă și de me­diu. „Nu în ultimul rând, dorim o cotă re­du­să de TVA la producția de cereale, pâi­ne, carne proaspătă, lapte, legume, fruc­te proaspete, adică TVA 24%, din care 9% către buget și 15% dedus pro­du­­­cătorului”, ne-a mai declarat Ion Cîlea.