Despăgubiri pentru proprietarii din Goranu


vladoiu_aurel1Zilele trecute, deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu l-a interpelat pe Ion Ari­ton – ministrul Economiei pe tema posibilităţii acordării de despăgubiri pentru Asociaţia Generală a Proprie­ta­rilor Goranu – Rm. Vâlcea. „În anul 1993, Asociaţia Generală a Proprie­ta­rilor Goranu – Rm. Vâlcea s-a înfiin­ţat ca persoană juridică conform hotărârii judecătoreşti din dosarul 9951/1993, având ca scop realizarea unei reţele de gaze naturale. Din 1993 până în 1998, investiţia s-a rea­li­zat cu contri­buţia asociaţiei (65-75%), restul fiind asi­gurat de Primă­ria Rm. Vâlcea; până în anul 2004, asociaţia a con­tri­buit cu 30% la reali­za­rea investiţiei, restul fiind asigurat de Primăria Rm. Vâl­cea. Odată cu pri­vatizarea Distri­gaz Sud SA Bucu­reşti, reţeaua a fost preluată fără a se plăti vreun leu chirie sau vreo despă­gu­bire pentru Asociaţia Ge­nerală a Proprietarilor Goranu – Rm. Vâlcea. Răspunsurile primite de la Distrigaz Sud SA Bucureşti sau de la Autoritatea Naţională de Regle­men­tare în domeniul Gazelor Naturale au nemulţumit Asociaţia Generală a Pro­prietarilor Goranu – Rm. Vâlcea, care solicită despăgubiri şi o reglementare pe cale legală. În concluzie, vă rog să găsiţi cele mai bune soluţii de rezol­vare”, se arată în interpelarea parlamentarului PSD.