Ultima strigare pentru Măsura 121 (3)


Trebuie adăugat şi că, prin Măsura 121 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% – 75% (pentru perioada 2007 – 2009), respectiv în proporţie de 40% – 75% (pentru perioada 2010 – 2013) din valoarea eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 de euro, această sumă reprezentând valoarea totala eligibilă a proiectului: pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile şi nu sunt forme asociative; pentru sectorul zootehnic la care valoarea maxima eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 800.000 euro); pentru sectorul vegetal la care valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 1.000.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 400.000 euro); pentru proiectele din sectorul zootehnic prin care se realizează implementarea standardului privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole care se aplică numai pentru fermele existente valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 800.000 euro), sub rezerva aprobării ulterioare a acesteia de către Comisia Europeană; pentru proiectele din sectorul zootehnic prin care se realizează implementarea standardului “îndeplinirea standardelor pentru laptele crud” care se aplica numai pentru fermele existente de bovine (vaci de lapte şi bivoliţe valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 250.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 100.000 euro) sub rezerva aprobării ulterioare a acesteia de către Comisia Europeană.

În situaţia în care prin proiect se propun investiţii pentru implemen­tarea ambelor standarde (protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole şi lapte crud) valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 euro, din care maximum 250.000 euro pentru investiţii în implementarea standardelor pentru laptele crud, iar ponde­rea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 800.000 euro, din care 100.000 euro pentru investiţii în standardele pentru laptele crud). Pentru proiectele depuse de beneficiarii Măsurii 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” care au semnat decizia de finanţare valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 50.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 20.000 euro). Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 10% – pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de finanţare; 10% – pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000; 10% – pentru investiţiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de operaţiuni: “Îmbunătăţirea eficientei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, “instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare si comercializare”. Aceasta majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operaţiuni.