Clusterele IT&C inovative, oportunităţi de finanţare (1)


cci_sediuCamera de Comerţ şi Industrie Vâlcea aminteşte că sursele de finanţare disponibile pentru clustere la nivel naţional sunt: Fondul de capital de risc Catalyst dedicat IMM-urilor, finanţat prin POSCCE a fost lansat pe 4 decembrie 2012. Catalyst finanţează, cu investiţii cuprinse între 200.000 euro şi 2 milioane euro, IMM-uri autohtone care activează, în special, în domeniile tehnologie, internet, media, comunicaţii şi servicii.

Potrivit CCI,  Catalyst furnizează, atât expertiza de afaceri, cât şi finanţarea necesară pentru a sprijini creşterea şi dezvoltarea IMM-urilor active în zona de inovaţie. Fondul Catalyst vizează companii din domeniul TMT (tehnologie, media, telecom): software şi soluţii de software, hardware, business process outsourcing (BPO), media electronică, soluţii digitale, servicii de media şi marketing, servicii care folosesc noile tehnologii, operatori wireless şi wireline, operatori software, hardware si servicii de telecomunicaţii. Bugetul total alocat este de 10 milioane euro.

Operaţiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” (POSCCE 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul Major de Intervenţie 1.3. – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului) reprezintă o altă modalitate de finanţare pentru clustere. Operaţiunea va fi lansată în prima parte a acestui an.

Operaţiunea are ca obiectiv general încurajarea dezvoltării clusterelor şi a lanţurilor de valoare emergente şi inovative, mai ales prin sprijinirea integrării întreprinderilor, în special a IMM-urilor în aceste structuri de afaceri, cu scopul de a-şi îmbunătăţi competitivitatea pe plan naţional şi internaţional.

Pentru clusterele emergente, scopul operaţiunii este în principal de a dezvolta noi clustere şi a sprijini întărirea capacităţii instituţionale a acestora, prin activităţi de atragere de noi membri, promovare şi animare cu scopul de a îmbunătăţi imaginea clusterului ca întreg şi a cooperării între membrii săi.

Pentru clusterele inovative, operaţiunea urmăreşte sprijinirea implicării IMM în activităţi colaborative de cercetare-dezvoltare-inovare şi creşterea interacţiunii dintre firme, organisme de cercetare, instituţii din mediul academic şi ştiinţific, administraţie publică etc., cu scopul de a creşte competitivitatea economiei româneşti.

În prezent, este aproape unanim acceptat ca grupările de tip cluster reprezintă motoare ale dezvoltării economice prin coagularea agenţilor economici pe lanţuri tehnologice (de la proiectarea tehnologiilor/proceselor, bunurilor şi serviciilor, până la utilizatorii finali), în diferite sectoare industriale. Pentru clusterele emergente, valoarea maximă a finanţării este de 0,2 milioane euro, în timp ce, pentru clustere inovative, valoarea maximă este de 1,2 milioane euro.

Operaţiunea 1.3.1 Poli de competitivitate (finanţată prin POSCCE 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Un sistem de productie inovativ şi ecoeficient, Domeniul Major de Intervenţie 1.3. – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului) a avut un buget total de 252 milioane euro. Momentan operaţiunea este închisă.

Prin PNCDI 2007-2013, PNII, programul PARTENERIATE în domeniile prioritare se acordă bani pentru: 1. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii; 2. Energie; 3. Mediu; 4. Sănătate; 5. Agricultură, siguranţa şi securitate alimentară; 6. Biotehnologii; 7. Materiale, procese şi produse inovative; 8. Spaţiu şi securitate; 9. Cercetare socio-economică şi umanistă.
CONTINUARE…