Termen depăşit pentru subvenţia la motorină


Adrian-PinteaAşa după v-am informat şi în ediţiile noastre precedente, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea autorizează la plată, începând cu data de 16 octombrie 2011, avansul către fermierii care au depus cereri de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă – SAPS 2011. De acest avans beneficiază fermierii la care controalele (administrative sau pe teren) s-au finalizat şi îndeplinesc cumulativ condiţiile impuse de regu­lamentele europene şi legislaţia românească. Conform conducerii Agenţiei, pentru anul 2011, cuantumul alocat plăţilor directe unice pe suprafaţă este de 100,65 euro/ha, la care se va aplica un coeficient de reducere liniară, ca urmare a depăşirii suprafeţei de referinţă de 8,7 milioane ha. Avansul acordat fermierilor va fi în cuantum de 42 euro/ha, plăţile fiind efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru ziua anterioară datei de 1 octombrie a anului pentru care este acordat sprijinul. Pentru data de 30 septembrie 2011, BCE a stabilit un curs de 4,3575 lei. În cadrul campaniei SAPS 2011, România beneficiază de o  alocaţie financiară de aproximativ 900 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea, a autorizat la plată pentru avansul campaniei SAPS 2011, până la data de 31 octombrie a.c., un număr de 25.944 fermieri, cu suma de 14.776.239,13 lei.

În altă ordine de idei, Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea, reaminteşte fap­tul că termenul de depunere al cererilor de subvenţie la motorină tocmai s-a încheiat. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21 euro/1.000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Valoarea acci­zei decontate este, pentru anul 2011, de 1,20 lei/litru de motorină. Subven­ția solicitată nu poate depăși 40% din cantitatea totală de motorină stabilită prin acordul prealabil de finanțare prin rambursare. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare trebuie să depună cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind canti­tă­ţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de docu­men­tele prevăzute prin ordinul MADR nr. 126/2010 cu modificările şi completările ulterioare. Fermierii care folosesc motorina subvenționată de stat în alte sco­puri decât pentru lucrările agricole riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei.