Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 17-23 iunie 2023


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 17-23 iunie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Calea lui Traian – Grup Școlar General Magheru, strada Știrbei Vodă nr. 219A și strada Gh. Bobei nr. 20.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Mihai Viteazu, Spicului, Bâlciului, Rapsodiei, Preot Gh. Vețeleanu, Bl. C26 – zona Ostroveni, strada Copăcelu intersecție cu strada Bâlciului, strada Rapsodiei intersecție cu strada Henri Coandă;
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: bd. Dem Rădulescu și străzile: Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• continuă igienizarea perimetrului zonei de protecție sanitară la rezervorul Cetățuia;
• s-a asigurat asistență tehnică la adresele: strada Andrei Mureșanu nr. 10 și nr. 12, strada Violetelor nr. 4C, strada Timiș – Europan Prod și strada Remus Bellu;
• s-au executat lucrări de extindere a rețelei de apă potabilă cu 80m țeavă PEHD D 63mm pe strada Intrarea Stăncioiului;
• au fost curățate rețelele și căminele de canalizare, manual și mecanizat, precum și SPAU-urile aferente, în Goranu și Râureni;
• a fost înlocuită ramă cămin deteriorată pe strada Libertății – Bl. A15;
• au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K, strada Nichita Stănescu – Bl. A24/III, strada Nicolae Iorga – Bl. A24/2, Bl A24/3; strada Aleea Panseluțelor – Bl. C23, sc. D; Bl. C32, scările B, C și F; Calea lui Traian Sud – Bl. S33/1, Bl. S33/2 și Bl. S33/3; strada General Magheru – Bl. S3, sc. E; strada Ostroveni – Bl. A41/3, sc. A; strada Luceafărului – Bl. A21, scările A – G; strada Regina Maria – Bl. P1, sc. B.
50 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 50 de apometre, dintre care 41 verificate și înlocuite și nouă montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șapte lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite patru avize tehnice și zece avize de amplasament.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA