Start angajării medicilor cu competenţe limitate


• absolvenţii facultăţilor de medicină pot fi angajaţi în spitale, sub supravegherea unui medic specialist • salariu, specific unui medic stagiar

Unităţile sanitare sau cabinetele medicilor de familie pot angaja deja medici cu competenţe limitate. Absolvenţii facultăţilor de medicină, începând cu promoţia 2005, care nu au promovat concursul de Rezidenţiat, se vor putea angaja ca medici cu competenţe limitate în unităţi sanitare publice şi private, precum şi în cabinetele medicilor de familie, cu contract individual de muncă pe o perioadă deter­minată sau nedeterminată, după caz. Medicii cu com­pe­tenţe limitate îşi vor desfăşura activitatea sub supra­ve­ghe­rea unui medic specialist sau primar, conform fişei pos­tului, nominalizat de managerul unităţii sanitare, respectiv de titularul cabinetului individual de medicină de familie. Aceştia vor putea îndeplini anumite sarcini în acordarea asistenţei medicale şi continuarea dezvoltării abilităţilor profesionale şi cunoştinţelor dobândite pe parcursul facul­tăţii, cum ar fi: triajul pacienţilor, întocmirea şi completarea fişelor de observaţie la internare, informarea pacientului cu privire la particularităţile bolii şi terapia recomandată, însoţirea acestuia la investigaţiile prescrise, urmărirea evoluţiei pacienţilor aflaţi în tratament, informarea medicu­lui supraveghetor despre starea pacientului. Medicii cu com­petenţe limitate nu vor avea dreptul de a intra în relaţie contractuală directă cu casele de asigurări de sănătate, nu vor putea fi încadraţi în serviciile de ambulanţă şi nici nu au drept la parafă cu cod. Posturile destinate medicilor cu competenţe limitate vor fi prevăzute separat în statul de funcţii al unităţii sanitare. Ocuparea acestora se va face prin concurs, iar salarizarea se va face la nivelul funcţiei de medic stagiar, în condiţiile legii. Numai în 2010, peste 350 de absolvenţi de medicină nu au reuşit să promoveze concursul de Rezidenţiat, iar în ultimii cinci ani au fost aproximativ 1000 de tineri în această situaţie. Mulţi dintre aceştia ar putea să îşi găsească, începând de astăzi, un loc în sistem.