Specializare în domeniul auditului


trezoreria2În perioada 18 – 19 iunie a.c., la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, se desfăşoară cursul de perfecţionare profesională cu tema: „Evaluarea stadiului de implementare a sistemelor de control intern/ managerial în administraţia publică locală”.

Activitatea este o componentă a Planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor pe anul 2012 şi va reuni 178 reprezentanţi ai direcţiilor generale a finanţelor publice judeţene: Argeş, Braşov, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Sibiu, Vâlcea, precum şi auditori implicaţi în derularea misiunilor de audit intersectorial din cadrul unor primării. Instruirea este moderată de domnul Marcel Ghiţă, director general, şi de doamna Ligia Badea, auditor superior – Unitatea Centrală de Armonizare Pentru Auditul Public din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.