Șomajul a ajuns la 3,94% în Vâlcea


Ultima statistică a celor de la AJOFM Vâlcea atestă că rata șomajului, la nivel de județ, a fost de 3,94%. Statistica vizează sfârșitul lunii februarie a.c., când numărul total de șomeri era de 6.402. Din totalul acestora, 3.053 erau femei. Mai mult, 2.121 erau persoane indemnizate și 4.281 neindemnizate.
Pe medii de rezidență, în județul Vâlcea, numărul șomerilor înregistrați la finele lunii februarie, se prezintă astfel: 2.258 persoane provin din mediul urban şi 4.144 persoane provin din mediul rural. Referitor la structura șomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2.093 persoane. În funcție de nivelul de instruire, oferta de forță de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare în numărul total de șomeri înregistrați o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (71%); persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 23 % din totalul șomerilor înregistrați; persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 6 % din numărul total de șomeri înregistrați.
Mai trebuie spus că în luna februarie s-au încadrat 351 persoane din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea (din care 202 persoane au fost încadrate din rândul șomerilor înregistrați).