Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada13-19 mai 2023


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13-19 mai 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Știrbei Vodă nr. 273, strada Eftimești nr.42, strada Apusului, Căzănești – Lukoil, Goranu, strada Straubing nr. 50-52 și strada George Enescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: bulevardul Dem Rădulescu, străzile Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale, după cum urmează:
• a fost igienizat perimetrul zonei de protecție sanitară la Rezervorul Capela, Rezervorul Fețeni și Stația pompe Fețeni nr. 2;
• au fost finalizate lucrările de extindere a rețelei de canalizare pe strada Grădinilor și au fost executate probele de etanșeitate;
• s-a asigurat asistența tehnică la adresele: strada Calea București nr. 81 și strada Andrei Mureșanu nr. 24;
• au fost înlocuite o piesă suport și o ramă cu capac de fontă pentru un cămin de vane pe strada Mărășești – Bl. 90, Sc. A;
• a fost curățat un cheson pe bulevardul Dem Rădulescu, a fost remediat un tub deteriorat pe strada Ostroveni – Bl. A15 și a fost reparată rețeaua de canalizare deteriorată de pe strada Cerna (lângă Cofetăria Trenulețul);
• au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; strada Nichita Stănescu – Bl. A24/III; SPAU 9; Aleea Nuci – Baraca 28, 29, C5, C6, C7 și C8; Splaiul Independenței – Bl. 10, Bl. 11, Bl. 6, Bl. 7 și Bl. 9; Strada Marin Sorescu – Bl. A38/1; Aleea Melodiei – Bl. N9; strada Ostroveni – Bl. A14, Bl. A15 și Bl. C25; strada Decebal – Bl. D9; strada Gib Mihăescu – Bl. S8; strada Știrbei Vodă nr. 81; strada Cerna – Bl. ACF; strada Calea lui Traian nr. 214A; strada Aleea Bradului – Bl. C5; strada Mihai Eminescu – Bl. B14; strada Cătăneștilor nr. 38; Bulevardul Pandurilor – Bl. A5; strada Nicolae Iorga – Bl. A31/I; strada Săliștea Nouă – SPAU4 Goranu.
91 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 91 de apometre, dintre care 79 verificate și înlocuite și 12 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 10 avize tehnice și șapte avize de amplasament.
• Compartimentul comunicare mass-media al societății Apavil SA