Şi cultura este printre priorităţile primarului Emilian Frâncu


francu_emilian3Marţi, primarul Emilian Frâncu a avut o zi plină de activităţi adminis­­trative dintre cele mai diverse: după conferinţa de presă ţinută la primărie, în care s-au clarificat mai multe su­biecte apărute recent în mass-media, edilul-şef a inspectat lucrările Direcţiei Administrarea Domeniului Public din cartierul Nord, cu precădere bordu­rările şi pregătirile pentru asfaltarea unei alei de acces din vecinătatea blo­curilor 14A şi 14B. O altă zonă care a reclamat prezenţa primarului a fost cea din preajma Bisericii Sfânta Paraschiva din centru, unde nu s-au făcut intervenţii substanţiale de ani buni şi unde s-a dispus asfaltarea ac­ceselor şi a parcărilor, precum şi mar­carea lor tot de către DADP. La finalul zilei, primarul Frâncu a participat la Bi­blio­teca Judeţeană „Antim Ivireanul” la Medalionul aniversar „Paul Angelescu – 90 ani”, ocazie cu care edilul s-a de­cla­rat mândru că este contemporanul unei personalităţi atât de complexe precum juristul, artistul plastic, antre­norul sportiv, arbitrul, scenograful, publicistul şi animatorul cultural Paul Angelescu, lansând, totodată, ideea de a i se conferi acestui, în semn de apreciere a tuturor proiectelor sale trecute, prezente şi viitoare, titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea.

În urma audienţelor, primarul Râmnicului a rezolvat multe probleme ridicate de cetăţenii oraşului

Miercuri dimineaţa, timp de aproa­pe 4 ore, primarul Emilian Frâncu a stat de vorbă cu peste 30 de cetăţeni ai Râmnicului veniţi în audienţă, as­cultând cererile şi reclamaţiile acesto­ra şi încercând să le găsească o rezol­vare. Printre dispoziţiile date în urma acestor audienţe s-au numărat: ame­na­jarea de către SC Pieţe Prest SA, la solicitarea expresă a locuitorilor din blocul 24 – Traian, a unui mini-loc de joacă constând într-o groapă cu nisip şi un leagăn pentru copii de vârste mici, verificarea împreună cu specia­liş­tii de la CET Govora a unor modifi­cări făcute la reţeaua interioară de căldură de la bl. 3 din Calea lui Traian sau atenţionarea (într-o primă fază) şi ulterior amenda­­­rea, dacă este nece­sar, a unei societăţi comerciale ce deţi­ne un magazin ali­men­tar în zona Nord pentru că permite consumul neautori­zat de băuturi alcoo­li­ce pe terenul pro­prietate din imediata ve­cinătate. În audienţă s-a mai pre­zen­tat şi un cetă­ţea­­n domiciliat pe strada Buda din Oc­nele Mari, acuzat în mai multe mij­loace media că ar fi mutat indi­catorul de delimitare a municipiului Râm­nicu Vâlcea pentru a beneficia de asfal­tarea străzii făcută de municipa­li­tate; cu această ocazie, primarul Emi­lian Frâncu a lămurit întreaga situaţie: Direcţia Administrării Domeniului Pu­blic a asfaltat strada Buda pe o por­ţiune de aproximativ 15 metri dincolo de limita adminstrativ-teritorială a Râm­­nicului pentru a putea permite mijloacelor de transport în comun ale ETA, care au cap de linie la Şcoala Buda, să întoarcă în siguranţă deplină.