ȘEDINȚĂ IMPORTANTĂ pentru consilierii locali ai Râmnicului! Puncte cu «greutate» pe ordinea de zi a întâlnirii din 30 mai


Marți, 30 mai 2023, cu începere de la ora 10.00 (atunci când sperăm să nu fie vreunul din cele trei ceasuri rele ale zilei de marți!), în sala de ședințe a Primăriei Râmnicu Vâlcea, se va desfășura ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Pe ordinea de zi a întâlnirii aleșilor locali ai râmnicenilor se află 32 de puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2023.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2023.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2023.
5.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei, de la bugetul local, pentru organizarea în Municipiul Râmnicu Vâlcea a Concursului de Pian „Academic Piano Competition” ediția a II-a, în perioada 25-27 noiembrie 2023, în colaborare cu Asociația Culturală „Irina Șațchi”.

Se aprobă studiul de fezabilitate pentru amenajarea sensului giratoriu pe strada Copăcelu

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general, pentru obiectivul de investiții „Amenajare sens giratoriu strada Copăcelu, km 189 + 700”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Creșa medie, strada Morilor nr. 28, 28C, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea – utilități”.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Creșa mare, punct Islaz Goranu, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea – utilități”.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investițiii „Arteră de circulație între Splaiul Independenței și strada Morilor, inclusiv pod peste râul Olănești”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru acest obiectiv.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General Total și a Devizului General – Buget Local pentru obiectivul de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Știrbei Vodă, nr. 111 A”.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului total al investiției „Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Râmnicu Vâlcea”.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 1 iunie 2023.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Administrării Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului nr. 307/16.05.2023 întocmit de expertul independent pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA și mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la această societate.
16.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019 privind aprobarea „Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiului Râmnicu Vâlcea”.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. „Construire locuință P+1E și împrejmuire proprietate, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Câmpului, nr. 80”, inițiator Cismaru Elena.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. „Lotizare în patru loturi pentru construire de locuințe unifamiliale și împrejmuire teren, amplasament: Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Aurelian Sacerdoțeanu, nr. 103”, inițiatori Zamfirescu Ion Olimpiu și Zamfirescu Maria-Nicoleta.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. „Transformare construcție existentă în spații de cazare – aparthotel, amplasament: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 224 – 224 A”, inițiator SC Depal SRL.

O delegație a municipalității va participa la manifestările dedicate aniversării
a 750 de ani de existență a unui oraș înfrățit cu Râmnicul

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegații a Municipiului Râmnicu Vâlcea la manifestările dedicate aniversării a 750 de ani de existență a orașului Kromeriz, Republica Cehă.
21.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020.
22.Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare a terenului situat în strada Matei Basarab, nr. 21, bl. 131, sc. A.
23.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public, precum și a unor anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380/2018, cu modificările și completările ulterioare.
24.Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unei părți din imobilul – construcții și teren aferent aparținând Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, Râmnicu Vâlcea, în vederea transmiterii acesteia în folosința Mănăstirii Inătești.
25.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Râmnicu Vâlcea, nr. 23205/26.06.2015, prin încheierea unui act adițional.
26.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor amplasamente situate în zona Colonia Nuci, strada Caporal Hanciu.
27.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 29372/11.08.2020, prin încheierea unui act adițional.
28.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta Dispensarului Medical Goranu.
29.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117 din 26.04.2023.
30.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Poliției Locale.
31.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2022 referitoare la asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu alte unități administrativ – teritoriale în vederea înființării Asociației Turistice „Descoperă Vâlcea”.
32.Întrebări, interpelări și informări.