Ședință extraordinară la Primăria Râmnicului


Vineri, 9 februarie 2024, cu începere de la ora 10.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați în ședință extraordinară, prima ședință de acest fel din anul curent. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte de hotărâre, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listelor de investiții pe surse de finanțare al Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2024.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2024.3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului „Creșa Râmnicu Vâlcea” pentru anul 2024.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2024.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2024.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2024.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2024.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2024.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul Municipal „Ariel” pentru anul 2024.
10.Proiect de hotărâre privind încetarea prin reziliere a Contractului de concesiune nr. 1878/30.01.2023, încheiat cu societatea Xavitel SRL.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 338/27.11.2023 referitoare la instituirea taxei de reabilitare termică proprietarilor din blocul 88, strada Doctor Hacman nr. 20.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
13.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA să numească 2 (doi) administratori provizorii, pentru o perioadă de cinci luni.