Scrisoare deschisă
DOMNULUI MIHAI OPREA, Prefectul Județului Vâlcea


Stimate Domnule Prefect,
În ziua de 22 decembrie 2022, în fața monumentului din Râmnicu Vâlcea ridicat în memoria celor care au avut curajul de a se ridica împotriva dictaturii comuniste, plătind cu viața, care are drept fundal spre Dealul Capela statuia impunătoare care poartă mesajul libertății și independenței României, pe acest spațiu privilegiat al municipiului, a avut loc o solemnă, impresionantă și emoționantă ceremonie de comemorare a acestor eroi ai Revoluției din 1989.
În deschiderea memorabilului eveniment, fanfara militară a intonat cu virtuozitate Imnul de Stat al României, făcând să bată puternic inimile celor de față. A urmat slujbă religioasă, după datină, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Varsanufie pomenind numele fiecărui erou care s-a jertfit pentru libertatea ce avea să vină. La ridicarea colivei multora ni s-au umezit ochii.
Dumneavoastră, Domnule Prefect, ați deschis șirul depunerii coroanelor la baza Monumentului revoluției. Apoi, au fost rostite alocuțiuni în cuvinte pline de semnificație.
Păstrez în suflet reverberația acestui eveniment emoționant și încărcat de înalt patriotism. Mă adresez Domniei Voastre cu rugămintea de a prelua inițiativa de răsunet național, dând curs proiectului de plantare pe un loc ales de autoritățile locale a unei Păduri a eroilor. Din brazi și stejari, fiecare arbore purtând la rădăcină numele unuia dintre eroii vâlceni care s-au jertfit pentru democrație, libertatea și independența țării. Propun ca numele și prenumele eroilor să fie inscripționate pe fațeta șlefuită a unei pietre de râu ce simbolizează curgerea apei istoriei. La acest nucleu de pădure să se adauge numele vâlcenilor căzuți în cele două războaie mondiale, ale celor uciși în lagărele și închisorile comuniste, o parte dintre aceștia figurând pe placa așezată în fața Bisericii ortodoxe din Râmnic ce are hramul Tuturor Sfinților, unde a fost și sfințit drapelul Revoluției de la 1848. Se pot adăuga și alte nume, cum ar fi ale celor doi tineri abia ieșiți din adolescență împușcați pentru ajutorul dat luptătorilor din munții din jurul mânăstirilor Arnota și Bistrița, înmormântați în comuna Costești. Aș fi onorat să aflu că la rădăcina unui arbore va fi scrijelit și numele tatălui meu, Dumitru Zeana, unul dintre reputații medici ai Vâlcii și ai țării, care a fondat la Râmnicu Vâlcea Sanatoriul de Chirurgie, iar ca drept răsplată, în anii dictaturii staliniste, sub ocupația Armatei Roșii, a fost arestat și ucis în închisoarea morții din Aiud, rămas fără de mormânt.
Un număr de copaci poate fi dedicat celor aflați în Cimitirul Eroilor din nordul municipiului lângă Cetățuia, precum și Eroului Necunoscut. După atribuirea locației viitoarei Păduri a eroilor, Direcția Silvică poate furniza puieții de stejar și de brad, care vor fi plantați cu sprijinul voluntar al liceenilor, profesorilor și al altor cetățeni, al militarilor din Vâlcea, al familiilor victimelor, al reprezentanților Cultului Eroilor „Regina Maria”, pentru fiecare fiind un gest de onoare. Tot ei se pot îngriji îngriji ca acești copaci să se ridice nestingheriți spre a vesti generaților viitoare ideea dăinuirii neamului românesc pe pământul sfințit prin sângele și filonul jertfei.
Păduricea de cinstire a eroilor sigur va trebui sfințită de Înaltpreasfințitul Arhierpiscop al Râmnicului împreună cu un mare sobor de preoți.
Am ferma convingere, Stimate Domnule Prefect, că în mandatul pe care îl dețineți să dați curs acestui măreț proiect, să prindă viață Pădurea Eroilor de factură memorială.
• Conf. Dr. Corneliu D. ZEANA
Membru al Asociației de revoluționari „21 Decembrie 89” din București,
Jurnalist și scriitor, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România,
Cetățean prin naștere al Râmnicului Vâlcea