Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, la ceas aniversar


finante_sediu• Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea împlineşte mâine, 8 noiembrie, 11 ani de activitate
 

În acest context, reamintim că Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, cu sediul în Bucureşti, a fost inaugurată la 26 octombrie 2000, fiind rezultatul unui Proiect de înfrăţire (twinning) dintre Ministerul Finanţelor Publice din România şi Ministerul Finanţelor din Olanda, în cadrul instituţiei desfăşurându-şi activitatea ale două centre zonale, la Oradea şi la Focşani. De la inaugurarea oficială până în prezent, la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea, şi-au perfecţionat pregătirea profesională peste 10.800 de finanţişti şi funcţionari din administraţia publică locală din toate judeţele ţării. În cei 11 ani de activitate, cursurile organizate la Râmnicu-Vâlcea, cu o tematică extrem de diversă, au fost moderate de experţi din: Belgia, Franţa, Italia, Germania, Marea Britanie, Olanda, Spania, Suedia, ţări cu care România colaborează şi desfăşoară programe sectoriale componente ale reformei fiscale, precum şi cei mai buni specialişti ai Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. „În cei 11 ani de funcţionare, Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă a asigurat la un nivel performant: abordarea/dezvoltarea sistematică a metodologiilor de perfecţionare profesională; planificarea cursurilor în funcţie de priorităţile stabilite de management; testarea şi evaluarea programelor de formare; elaborarea propunerii bugetului anual de formare; organizarea şi coordonarea realizării formării planificate; dezvoltarea/îmbunătăţirea permanentă a structurilor proprii (infrastructură şi bază materială), în conformitate cu necesităţile Ministerului Finanţelor Publice. Din punctul nostru de vedere, Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea şi-a îndeplinit în bune condiţii misiunea, reconfirmând utilitatea şi eficienţa sa în perfecţionarea profesională a personalului şi în creşterea prestigiului Finanţelor Publice”- a declarat Gheorghe Gogîrnoiu, directorul executiv al DGFP Vâlcea.