Sancţiuni pentru cei care înşeală APIA în acte


Adrian-Pintea• Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează publicul interesat că a fost emis Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 174 din 3 aprilie 2013, privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 – „Sprijin pentru zona montană defavorizată“, 212 – „Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană“ şi 214 – „Plăţi de agromediu“ din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2013, împreună cu anexele acestuia
 

Domnule director Adrian Pintea, cum se calculează aceste sancţiuni?

Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente formelor de sprijin  211,212 şi 214, pentru care se depun cereri în Campania 2013, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate: neglijenţa, intenţia, repetiţia, amploarea (extinderea), gravitatea şi persistenţa acestora. Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, şi anume: decesul fermierului; incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului; exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care angajamentul a fost semnat; o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei.

Puteţi detalia?

În ceea ce privesc Măsurile 211 – “Sprijin pentru zona mon­tană defavorizată” şi 212 – “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană”, vreau să menţionez faptul că, în speţă, calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi excludere se efectuează ţinând cont de degresivitatea spri­ji­nului financiar la nivel de măsură şi categorie de zonă defa­vo­ri­zată, prin utilizarea cuantumului mediu la hectar, conform fişelor tehnice ale măsurilor 211 şi 212 din PNDR şi ale legislaţiei comunitare în vigoare.

Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:  sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor; sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate; sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată; sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor; sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii; sancţiuni multianuale.

Aceeaşi situaţie şi la Măsura 214 “Plăţi de agro-mediu”, unde, de asemenea, există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare: sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor; sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice; sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată; sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor; sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii; sancţiuni multianuale.

Ce trebuie ştiut şi despre aceste norme de ecocondiţionalitate?

Normele de ecocondiţionalitate, ce cuprind cerinţele legale în materie de gestionare -SMR- şi bunele condiţii agricole şi de mediu –GAEC, trebuie respectate de către toţi fermierii care accesează schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS, plăţile naţionale directe complementare – PNDC pentru culturile amplasate în teren arabil, in pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană).

Cum se face acest calcul?

Calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi excludere se efectuează ţinând cont de suprafaţa determinată a fermei, în urma tuturor controalelor.

Alte riscuri…

În cazul în care normele de eco-condiţionalitate nu sunt respectate în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni sau a unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate ori care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă sau exclusă.

În cazul neglijenţei, sancţiunea nu trebuie să depăşească 5% din suma totală, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. În cazurile de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.

Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită fermierului. Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa fermierilor în scris.

Vă mulţumesc!