Salariile angajaţilor APIA nu se majorează


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează, printr-un comunicat oficial de presă, că în anul 2006, prin Legea nr. 479/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2004  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea APIA s-a modificat art.7 din legea de bază. Astfel, „Art. 7. – Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Agenţiei şi sucursalelor judeţene ale acesteia beneficiază de majorarea salariilor de bază cu 75%.”

La momentul respectiv legiuitorul a considerat că APIA funcţionează ca un organism unitar, cu un domeniu de activitate foarte bine definit, în care toate compartimentele contribuie, în limitele atribuţiilor stabilite, la realizarea obiectivelor prevăzute prin actul normativ de înfiinţare şi organizare, fapt pentru care tot personalul, atât de la nivel central cât şi teritorial, trebuie să beneficieze de majorarea salariilor de bază cu 75%, ceea ce se doreşte bine definit prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2009.

Hotărârea Guvernului nr. 606/2009 este modificată astfel: „Salariile de bază ale personalului nou-încadrat, prin concurs sau examen, în structurile prevăzute la art. 2 şi care îndeplineşte criteriile prevăzute în cadrul aceluiaşi articol se majorează cu 25% faţă de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii. Salariile de bază ale personalului al cărui raport de serviciu se modifică prin transfer sau detaşare de la alte instituţii care nu gestionează fonduri comunitare se majorează cu 25% faţă de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.”

S-a menţionat, de asemenea, că această modificare nu atrage nici o creştere salarială, aspect reliefat şi în Nota de fundamentare – Secţiunea a 4-a, după cum urmează: „Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului nu are impact asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung ( pe 5 ani).”