RoȘtire


Deciziile adoptate în ultima ședință a Băncii Naționale vizează readucerea ratei anuale a inflației, inclusiv prin ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice.
• Mugur ISĂRESCU, guvernatorul Băncii Naționale a României