RoȘtire


Guvernul României își concentrează acțiunile asupra investițiilor, reformelor și îmbunătățirii calității vieții oamenilor. Acordăm importanța cuvenită stabilității și predictibilității, transparenței și asigurării condițiilor concurențiale de business, factori importanți pentru dezvoltarea și modernizarea României. În planul politicii externe, un obiectiv major al României este aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
• Marcel CIOLACU, premierul României