Prolema datoriilor OLTCHIM – CET, pe masa consilierilor judeţeni


 

• amânarea privatizării combinatului și tergiversarea plății datoriei Ministerului Economiei către Consiliul Județean încep să apese tot mai greu peste Vâlcea
Ministru după ministru, vizită după vizită și termene după termene, prețul privatizării tot mai îndepărtate a combinatului chimic începe să fie plătit tot mai mult de către legislativul condus de către Ion Cîlea, în „curtea” căruia supraviețuiește și CET Govora, unul dintre creditorii de bază ai OLTCHIM, aflat în insolvență și semi-faliment. Grijile adunate în atâtea și atâtea luni de „caritate” sunt cuantificate în multe milioane de euro pe care Vâlcea le-a pompat și le pompează în continuare în speranța învierii combinatului. Această povară intră joi dimineață pe „radarul” consilierilor județeni, chemați pentru ședința ordinară a acestei luni.

Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 28 martie 2014, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ședința precedentă și până în prezent, Informare privind modul de soluționare a petițiilor adresate Președintelui Consiliului Județean Vâlcea și a solicitărilor privind accesul la informațiile de interes public în perioada 01.01.2013-31.12.2013, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor și contribuțiilor Consiliului Județean Vâlcea către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia și Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2014, Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 și a Anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.39 din 29 martie 2013, cu modificările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, precum și a Programului lucrărilor de Întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2014, Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Vâlcea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, pentru anul 2014, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico – Socială Lădești, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri și darea în administrarea Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor nr.002 și 004 din Anexa nr.1, precum și a acelorași poziții din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, privind aprobarea Programului de transport public județean prin curse regulate, în județul Vâlcea, cu modificările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza Documentație pentru Autorizarea Lucrărilor de Intervenție” pentru obiectivul de investiții ”„Întreținere periodică pod pe DJ703 M Perișani – Cornet, km 10 + 666, județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, să aprobe majorarea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al societății, Prezentarea solicitării Societății Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea referitoare la plata datoriilor Societății Comerciale Oltchim S. A. Râmnicu Vâlcea, existentă la data de 31.12.2013.