Proiect strategic, prezentat la Flandra


Ieri dimineață, la Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea din Râmnicu Vâlcea s-a ținut Conferinţa de diseminare a proiectului ”Dezvoltare Antreprenorială şi Relaţionare în Mediul de Afaceri – D.A.R.M.A.” Proiectul “Dezvoltare antreprenorială şi relaţionare în mediul de afaceri – D.A.R.M.A.”, care se va derula pe o perioadă de 3 ani şi care a primit o finanţare neramursabilă de 10.328.841 RON, din Fondul Social European este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale” Implementarea acestui proiect se realizează de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea şi Asociaţia pentru Integrare şi Dezvoltare Comunitară INDECO din Iaşi. Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea abilităţii managerilor şi angajaţilor din IMM-uri şi a persoanelor care doresc să dezvolte o afacere pe baza unui program de educaţie antreprenorială şi managerială prin: crearea unei reţele mobile de puncte de susţinere şi stimulare directă a antreprenorilor locali; îmbunătăţirea calificărilor managerilor, ale femeilor manager şi ale angajaţilor prin cursuri autorizate; dezvoltarea antreprenorială prin servicii suport de consultanţă; integrarea inovării în firme prin introducerea programelor de formare profesională de formatori şi coaching. Activităţile proiectului se adresează nevoilor următoarelor grupuri ţintă: 1800 persoane din mediul rural şi urban, 2400 manageri şi angajaţi, 480 femei manager, 120 de tineri cu studii medii şi 120 tineri cu studii superioare.