PROBA PRACTICĂ ȘI INSPECȚIA LA CLASĂ AU FOST ELIMINATE pentru examenul de Titularizare din acest an! 589 de persoane s-au înscris pentru a prinde posturi în Vâlcea


Miercuri, 12 iulie 2023, este programată a se desfășura proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2023. Proba va începe la ora 09.00, într-un centru de concurs cu două locații: Colegiul Economic și Liceul Tehnologic „Ferdinand I”, ambele din Râmnicu Vâlcea. Pentru susținerea acestei probe, în județul Vâlcea s-au înscris 589 candidați.

Reguli speciale pentru candidații cu probleme medicale

„Candidații trebuie să fie prezenți în centrul de concurs cel mai târziu la ora 8:00. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste cazuri, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective. Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16.00)”, au comunicat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

Săptămâna viitoare se vor afișa primele rezultate

„Primele rezultate vor fi afișate în data de 18 iulie 2023, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se vor depune la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 18 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21.00, respectiv 19 iulie, până la ora 12.00. Contestaţiile pot fi transmise și prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 19 iulie, ora 12.00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 26 iulie 2023. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs”, au mai comunicat reprezentanții IȘJ Vâlcea cu privire la desfășurarea acestui concurs.