Atenție: AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE la Colegiile Naționale Militare


Centrul Militar Județean Vâlcea transmite, printr-un comunicat oficial de presă, că învățământul liceal militar este gratuit și are ca misiune pregătirea științifică și umanistă generală a elevilor prin studii de nivel liceal, pe filiera vocațională, în profilul militar, specializarea matematică-informatică.
La nivel național, există cinci colegii militare:
Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza;
Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia;
Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc;
Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova;
Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Constanța.
Criterii specifice de recrutare: vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2022 (anul desfășurării concursului de admitere); absolvenți ai învățământului secundar inferior sau gimnazial ori să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de admitere.

Ce trebuie să știe candidații?

Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, nu se pot înscrie în vederea participării la procesul de recrutare, selecție și admitere în clasa a IX-a la învățământul liceal militar.
Pentru înscriere, unul dintre părinți sau tutorele trebuie să contacteze personalul biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțineți cu domiciliul, fie telefonic, fie deplasându-se la sediul biroului.
Desfășurarea activităților de recrutare și selecție se realizează astfel:
• 10.01 – 25.03.2022 – înscrierea candidaților;
• 17.01 – 08.04.2022 – susținerea probelor de selecție aptitudinală în cadrul centrului zonal de selecţie şi orientare, conform precizărilor primite de la recrutor;
• 31.01 – 22.04.2022 – efectuarea examinării medicale în unități sanitare ale Ministerului Apărării Naționale, conform indicațiilor primite.
Probele de selecție sunt: psihologice, fizice și interviu de evaluare finală. Selecția se desfășoară în cele patru centre zonale de selecție și orientare: Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.
Candidații declarați „Admis” la probele de selecţie şi „Apt” la examinarea medicală întocmesc dosarul de candidat și participă la concursul de admitere. În acest moment NU se fac înscrieri pentru formarea personalului militar (ofițeri, maiștri militari, subofițeri și soldați/gradați profesioniști).
Detalii suplimentare la sediul Centrului Militar Județean Vâlcea sau la numărul de telefon 0250.735.764.