Primăria se pregăteşte deja pentru noul an şcolar


elevi3În cadrul pregătirilor pentru anul şcolar 2012 – 2013, în această perioadă sunt în desfăşurare o serie de lucrări de reparaţii la unităţi şcolare şi preşcolare, după cum urmează: instalaţii grupuri sanitare la internatul Colegiului Tehnic Forestier; cabinet medical la Şcoala Generală nr. 10; grupurile sanitare şi împrejmuire la Şcoala Generală ”Anton Pann”; instalaţie termică în şcoală la Grupul Şcolar ”Antim Ivireanul”; instalaţii apă şi canalizare subsol la Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 3; instalaţia termică la Grădiniţa cu program prelungit Nord 2.

Alte lucrări, mai ample, sunt în plină desfăşu­rare, printre ele numărându-se amenajare laborator şi cabinet de chimie la Grupul Şcolar Ferdinand I; amenajare magazii de alimente cu gresie şi faianţă la Grădiniţa Cozia; amenajare terenuri de sport cu suprafaţă sintetică la Colegiul Tehnic Forestier şi la Şcoala cu clasele I-VIII Goranu. De asemenea, sunt în curs de contractare instalaţia de încălzire la corpul ”C” al Colegiului Naţional de Informatică ”Matei Basarab”; împrejmuirea terenului de sport de la Şcoala Generală ”I. G. Duca”; zugrăvelile şi reparaţiile parchet în sălile de clasă din corpul ”B” la Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân”.

Rămânând în acelaşi domeniu, trebuie menţio­nate lucrările deja finalizate, respectiv amenajare cabinet medical cu grup sanitar propriu la Şcoala Generală nr. 5; reparaţii instalaţie de alimentare cu apă şi canalizare în grupurile sanitare din şcoală şi reparaţii la acoperişul vestiarelor şi la pereţii exteriori ai şcolii, cu refacerea soclului gardului, la Şcoala ”Take Ionescu”; reparaţii la instalaţia electrică, înlocuirea instalaţiei de hidranţi, reparaţie împrejmuire cu înlocuirea gardului lipsă la Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni 1.

Toate lucrările se desfăşoară în termenele stabilite, astfel încât, odată cu începutul noului an şcolar, la 10 septembrie, toate unităţile de învăţă­mânt din municipiu să ofere cele mai bune condiţii de studiu.