PRIMĂRIA RÂMNICULUI ACHIZIȚIONEAZĂ DOUĂ TERENURI pentru realizarea unui bazin de înot


Ședința ordinară a CL Râmnicu Vâlcea de luna aceasta are 19 puncte pe ordinea de zi
Joi, în ultima zi din iunie, consilierii locali ai Primăriei Râmnicu Vâlcea sunt convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Întâlnirea aleșilor râmnicenilor se va desfășura în sala de ședințe a primăriei, cu începere de la ora 11.00.
Pe ordinea de zi a ședinței din 30 iunie 2022 se află 19 de puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2022.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului unității de învățământ cu personalitate juridică „Creșa Râmnicu Vâlcea” pentru anul 2022.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni”.
5.Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului de muzică electronică „Deep Forest Fest”, ediția a III- a, în perioada 29-31 iulie 2022, pe platoul Fețeni, în colaborare cu societatea DEEP FOREST FEST SRL și suportarea de la bugetul local a sumei necesare desfășurării acestuia.
6.Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului moto „Ride The Vibe”, Ediția a II-a, în Municipiul Râmnicu Vâlcea – Platoul Fețeni, în perioada 1-3 iulie 2022 și suportarea de la bugetul local a sumei de 30.000 lei, pentru desfășurarea acestuia.
7.Proiect de hotărâre privind ajustarea prețului de vânzare a compostului produs la Stația de Compost Râureni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Vâlcea”.
9.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Vâlcea”, a terenurilor pentru construcția/extinderea investițiilor aferente acestuia.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor de apă și de canalizare (Strategia de tarifare) aferent „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Vâlcea”.
11.Proiect de hotărâre privind participarea UAT Râmnicu Vâlcea la cofinanțarea „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Vâlcea”.
12.Proiect de hotărâre privind achiziționarea prin cumpărare a două imobile terenuri în vederea realizării unui bazin de înot.

Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel primește gratuit un teren în suprafață de 860 m.p.

13.Proiect de hotărâre privind completarea Listei parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/08.02.2022 privind completarea și modificarea Anexei nr.7.3 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/18.09.2020 – „Amenajarea, organizarea și administrarea parcărilor cu plată”.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.07.2022.
15.Proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 175/31.05.2022.
16.Proiect de hotărâre privind prelungirea temporară a contractului pentru închirierea unei camere situată în ap.42, scara A, bloc B14, strada Mihai Eminescu nr. 26.
17.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel a terenului în suprafață de 860 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 54840.
18.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: iulie – septembrie 2022.
19.Întrebări, interpelări și informări.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea