Președintele CAS Vâlcea, Dumitru Hobeanu, în incompatibilitate


Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că Hobeanu Dumitru s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 25 ianuarie – 4 martie 2013, întrucât, simultan cu deținerea funcției publice, a desfășurat și activitatea remunerată de evaluator al Spitalului Orășenesc Tg. Bujor (în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor), realizând astfel venituri plătite de CoNAS în cuantum de 10.021 lei. De asemenea, HOBEANU DUMITRU s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 2011 – 2012, întrucât, simultan cu deținerea funcției publice, a exercitat și funcţii (agent de promovare și consultant) în alte domenii de activitate din sectorul privat care au avut legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei publice deținute în aceeași perioadă, realizând venituri în cuantum de 4.285,12 lei. Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003 potrivit căruia: „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate în cadrul autorităților sau instituțiilor publice” și respectiv dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 potrivit căruia: „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Hobeanu Dumitru a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Conform legii, Hobeanu nu mai poate deține o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani.