Precizări privind banii mamelor de gemeni sau tripleţi


Printr-un comunicat oficial de presă, Ministerul Muncii vine cu amănunte lămu­ritoa­re privind fondurile pe care le vor primi mamele integrate în această categorie. Astfel, documentul spune că: „Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se referă la acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor născuţi dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, anterior datei de 17 iunie 2009, dată la care a intrat în vigoare Legea 239/2009. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prevede că indemnizaţia lunară pentru creşterea co­pi­lului se acordă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau mul­t­ipleţi, în cuantum de: 800 lei pentru pe­rioada 1 ianuarie 2006-31 decembrie 2006; 600 lei pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2008; 600 lei sau opţional, 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 de lei pentru perioada 1 ianuarie 2009-17 iunie 2009. Mamele care au născut după 17 iunie 2009 au primit şi primesc indemnizaţia suplimentară pen­tru creşterea copiilor din sarcina gemelară, de tripleţi sau multipleţi, prin aplicarea co­respunzătoare a legii în vigoare şi nu este necesar niciun fel de demers în instanţă.

Mamele care au născut înainte de 17 iunie 2009 vor primi retroactiv indemnizaţia suplimentară pentru creşterea copiilor din sarcina gemelară, de tripleţi sau multipleţi, conform deciziei ICCJ numai în baza unei decizii în Instanţa cu caracter individual. În conformitate cu principiul separaţiei pute­rilor în stat, ICCJ decide asupra interpretării şi aplicării unitare a Legii de către toate ins­tanţele de judecată din ţară. În consecinţă, decizia ICCJ nu are efecte asupra părţilor .

Guvernul are obligaţia de a pune în aplicare hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile care stabilesc drepturi indivi­dua­le, emise după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei ICCJ nr.26 din 14 noiembrie 2011.”