Poziţia Ministerului Finanţelor Publice referitor la afirmaţiile lui Adriean Videanu


Referitor la afirmaţiile domnului Adriean Videanu, membru PDL, privind situatia fondurilor alocate primariilor, Biroul de Presa al Ministerului Finantelor Publice face urmatoarele precizari:

Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului poate fi utilizat, conform Legii 500/2002 privind finantele publice, pentru alocarea de fonduri catre primarii, în cazuri de urgenţă sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar şi pentru co-finanţarea unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile. Prin derogare de la Legea nr.500/2012, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 8/2012 prevede că Executivul poate aloca, prin hotărâre, până la sfârşitul anului 2012, fonduri către primării şi pentru plata de arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital.

Prin Hotărârea Guvernului 255/2012 a fost alocată, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, suma de 648.232 mii lei unui număr de 1.657 unitati administrativ-teritoriale (primării), specificându-se ca destinatia o reprezinta plata de arierate aferente unor cheltuieli curente si de capital, precum si co-finantarea unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.

Ulterior constatand că alocarea de fonduri catre primarii prin Hotararea Guvernului 255/2012 s-a facut nerespectand prevederile legale mentionate, creand un prejudiciu la bugetul de stat, Executivul a adoptat Ordonanta de Urgenta a Guvernului 15/2012.

Prin acest act normativ, Guvernul a decis ca sumele ramase neutilizate, pana la data de intrare in vigoare a OUG 15/2012, 8 mai 2012, de catre unitatile administrativ-teritoriale respective, sa fie restituite la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.

Decizia a avut la baza analiza datelor solicitate de catre conducerea Ministerului Finantelor Publice de la Directiile Generale ale Finantelor Publice, in urma careia a reiesit ca un numar de 810 unitati administrativ-teritoriale (aproximativ jumătate) nu inregistrau arierate si nu aveau in derulare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile la data primirii sumelor prin Hotărârea de Guvern nr.255/2012, ceea ce dovedeşte caracterul nelegal al alocărilor bugetare respective.

In urma aplicarii OUG 15/2012 a fost restituita la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului suma de 391.114 mii lei.

Ulterior, Curtea Constitutionala a decis ca prevederile OUG 15/2012 sunt constituţionale in masura in care se aplica sumelor ramase neutilizate de catre unitatile administrativ-teritoriale care nu au inregistrat arierate si nu aveau in derulare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile .

Subliniem că decizia Curţii Contituţionale nu a fost publicată în Monitorul Oficial până azi, 6 iunie 2012, după cum prevede art. 11 lit. C alin. 3 din Legea nr. 47/1992 privind Organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată, iar amendarea reglementărilor, conform deciziilor Curţii Constituţionale, se realizează în termen de maxim 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, conform art. 147 din Constituţia României republicată

Ministerul Finantelor Publice a solicitat din nou Directiilor sale teritoriale date mai detaliate privind arieratele inregistrate, precum si proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile, derulate de către primăriile care au primit alocaţii bugetare prin HG 255/2012.

In urma analizei acestor informaţii, Ministerul Finantelor Publice va prezenta, în următoarea şedinţă a Guvernului, soluţia legală pentru aplicarea deciziei Curţii Constituţionale.

De asemenea, organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice vor trece imediat la verificarea fundamentării solicitărilor şi a justificării cheltuielilor efectuate de catre unitatile administrativ teritoriale care au primit fonduri prin HG nr. 255/2012.

Biroul de presă