Polițiștii care refuză controalele măștilor, apărați în instanță de sindicat


În urmă cu câteva zile, Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual  reclama că lipsa unei proceduri și a pregătirii de specialitate creează dificultăți majore în aplicarea ultimei HG privind prelungirea stării de alertă:
„SNPPC a luat act de HG nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă, care a intrat în vigoare din 8.01.2022. De asemenea, a luat act de noile măsuri legate de obligativitatea purtării, în locurile publice, a măștilor faciale de protecție tip medical sau FFP2, precum și de faptul că Guvernul a stabilit ca polițiștii să fie cei care verifică  respectarea noii reguli și aplică sancțiunile pentru nepurtarea măștii sau purtarea uneia  «neconforme». Pe această cale, SNPPC, luând act și de ambiguitatea legislativă, dar și de lipsa unei proceduri privind verificarea/confirmarea «conformității» măștii faciale de protecție (activitate pentru care nu avem instrumente tehnice de aplicare și nici pregătire de specialitate), pentru evitarea unor situații jenante, neplăcute și care aduc atingere imaginii profesionale și deontologiei activității polițienești, recomandă tuturor membrilor săi să analizeze cu responsabilitate măsura aplicării sancțiunii pecuniare pentru «neconformitatea» măștii de protecție și aibă în vedere faptul că și avertismentul reprezintă o sancțiune”, au anunțat sindicaliștii.
Între timp, au apărut cazuri de polițiștii cercetați în legătură cu aplicarea HG nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă! În acest sens, Dan Trușcă (foto), vicepreședintele UST Cartel ALFA și liderul SNPPC Vâlcea, vine cu precizări:
„Legiuitorul a pus în «cârca» polițiștilor obligația de a verifica această normă juridică și de a aplica sancțiuni contravenționale/pecuniare (în cuantum de max. 2.500 lei). Având în vedere lipsa unei proceduri specifice privind verificarea/confirmarea «conformității» măștii faciale de protecție (la nivel IGPR), lipsa pregătirii de specialitate, dar și a instrumentelor tehnice de aplicare, pentru evitarea unor situații care aduc atingere imaginii profesionale și deontologiei activității polițienești, am recomandat membrilor SNPPC să analizeze cu responsabilitate măsura aplicării sancțiunii pecuniare și aibă în vedere faptul că și avertismentul reprezintă o sancțiune (gradualitatea aplicării sancțiunilor este prevăzută de lege). În cazul de față, conf. art. 57, lit. c1 din Statutul polițistului, nu constituie abatere disciplinară refuzul de a îndeplini o atribuţie de serviciu, DACĂ aceasta nu este cuprinsă în fişa postului (știm că în fișa postului nu pot fi inserate atribuții pentru care un polițist nu are pregătirea necesară/ capacități/ mijloace tehnice de aplicare și nici o  procedură specifică de lucru). Conform art. 21 din Codul Penal, o asemenea faptă nu poate fi incriminată. În virtutea calității procesuale conferite de lege și a Statutului SNPPC, reamintim faptul că TOȚI membrii noștri de sindicat beneficiază, la cerere, de posibilitatea de a fi apărați în cazul unor cercetări disciplinare, administrative, penale sau de altă natură, în legătură cu fapte petrecute în timpul serviciului sau în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu”.