Peste 800 de catedre pentru profesorii „puşi pe liber”


• dascălii ce au vârsta pensionării sau liberi în urma comasărilor au pentru ce opta: 843 de catedre • un an de zile, profesorii pot sta liniştiţi

elevi5Astăzi, conducerea Inspecto­ratului Şco­lar Judeţean va afişa lista cu cadrele di­dactice care şi-au restrâns activi­ta­tea. Vorbim de 62 de profesori, educatori, per­soane care fie au împlinit vârsta de pensionare, fie au rămas libere ca urmare a comasării. Potrivit declaraţiei inspec­torului şcolar şef IŞJ Vâlcea, Ga­brie­la Ene, nu există riscul ca vreuna din aceste persoane să rămână desco­perită, adică fără un loc de muncă: „Avem 843 de posturi libere şi 62 de cadre didactice ce-şi restrâng activita­tea. Acestea doresc să-şi continue activita­tea şi atunci au de unde alege. În aceste condiţii, nici nu se pune proble­ma ca vreunul din dascăli să devină şomer. Din lista ce va fi pusă la dispo­ziţie, fiecare poate opta pentru o catedră timp de un an de zile. Există catedre de rezervă ce pot fi ocupate timp de un an de zile. După acel an, vor mai ieşi pro­fe­sori la pensie şi situaţia se va repeta”, preci­zează Gabriela Ene. Majoritatea celor 62 de cadre didactice provin din mediul urban. Până-n prezent, din informaţiile furnizate de conducerea IŞJ Vâlcea, s-au înregistrat două cazuri de profesori titulari care au renunţat definitiv la catedre, unul schimbându-şi domiciliul, celălalt angajându-se şofer pe tir. Acesta din urmă a dorit să se reîntoarcă pe post, dar îşi pierdu-se deja calitatea de titular.