Peste 680 de milioane de euro disponibile pentru proiecte finanţate prin PNDR 2020


• Începând de ieri, 3 mai 2017, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a deschis sesiunile de primire a proiectelor de investiții, finanțate prin intermediul a 14 submăsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru teritoriul național, dar și pentru zona ITI Delta – Dunării
• Fondurile totale nerambursabile, disponibile solicitanților care doresc să obțină finanțare europeană, însumează 680,8 milioane de euro, din care 53,5 milioane de euro sunt alocate investițiilor din zona ITI Delta – Dunării

În intervalul 3 mai 2017, ora 9.00 – 31 iulie 2017, ora 17.00, AFIR lansează sesiuni de primire a proiectelor pentru următoarele sub­mă­suri (sM):
• sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole”
• sM 4.1a „Investiții în exploa­tații pomicole”
• sM 6.1 „Sprijin pentru insta­larea tinerilor fermieri”
• sM 6.2 „Sprijin pentru înfiin­ța­rea de activități neagricole în zone rurale”
• sM 6.3 „Sprijin pentru dez­vol­tarea fermelor mici”
• sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”
• sM 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”
• sM 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”
• sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole zona ITI – DD”
• sM 4.1a „Investiții în exploa­tații pomicole zona ITI – DD”
• sM 6.2 „Sprijin pentru înfiin­ța­rea de activități neagricole în zone rurale zona ITI – DD”
• sM 6.3 „Sprijin pentru dezvol­tarea fermelor mici zona ITI – DD”
• sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole ITI – DD”.
De asemenea, în perioada 3 mai 2017, ora 9.00 – 31 octombrie 2017, ora 17.00, AFIR lansează și sesiunea de depunere a proiectelor pentru Schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse nea­gricole” aferentă sM 4.2.
Depunerea proiectelor se reali­zează on-line pe pagina oficială de internet a Agenției, www.afir.info, pentru toate submăsurile care se vor lansa în curând. Totodată, toți cei interesați să dezvolte investiții în domeniul agricol, pomicol și în cel non-agricol, pot consulta Ghidul solicitantului pentru submăsurile amintite pe site-ul AFIR, la secțiunea „Investiții PNDR”.
Alocarea financiară stabilită pentru sM 4.1, disponibilă în sesiu­nea 2017, este de 185 milioane de euro, împărțită astfel: sectorul vegetal are alocate 79 milioane de euro, cel zootehnic are 60 milioane de euro, zona montană dispune de 14 milioane de euro, iar fermele de familie de 32 milioane de euro. Pentru sM 4.1 ITI – DD, alocarea bugetară aferentă acestei sesiuni este de 33 milioane de euro, împărțită egal între sectoarele vegetal și zootehnic. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse pe sM 4.1 și pe sM 4.1 ITI – DD este de 25 de puncte.
În sesiunea anuală din 2017, alocarea financiară pentru sM 4.1a este de 100 milioane de euro, din care pentru pepiniere este disponi­bilă suma de 5 milioane de euro. Pentru sM 4.1a ITI – DD, cei care doresc să dezvolte investiții au la dispoziție 5 milioane de euro în această sesiune. Pragul minim pe care trebuie să-l atingă proietele depuse pentru selecție atât prin sM 4.1a, cât și prin sM 4.1a ITI – DD este de 10 de puncte.
O submăsură care s-a bucurat de un interes deosebit din partea solicitanților de finanțare în sesiu­nile anterioare este sM 6.1. Tinerii fermieri dispun de fonduri euro­pe­ne în valoare totală nerambur­sabilă de 170 milioane de euro, din care pentru zona montană sunt alocate 34 milioane de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse prin sM 6.1 este de 25 de puncte.
Alocarea bugetară, disponibilă pentru înființarea de activități nea­gri­cole în mediul rural, finanțate prin sM 6.2, este 18,3 milioane de euro în sesiunea din acest an. Pen­tru aceeași submăsură aplicabilă zonei ITI – Delta Dunării, alocarea financiară este de 3,5 milioane de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse atât prin sM 6.2, cât și prin sM 6.2 ITI – DD este de 15 de puncte.
În sesiunea aferentă lui 2017, alocarea financiară stabilită pentru sM 6.3 este de 100 milioane de euro, din care zonei montane îi revin 21 milioane de euro. Solici­tanții din zona ITI – DD au la dis­poziție fonduri pentru dezvoltarea fermelor mici în valoare de 5 milioane de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse pe sM 6.3 și sM 6.3 ITI – DD este 15 de puncte.
Pentru investițiile finanțate prin sM 6.4, alocarea bugetară aferentă acestei sesiuni este de 35 milioane de euro. Alte 7 milioane de euro sunt disponibile pentru solicitanții sM 6.4 ITI – DD. Pragul minim sub care proiectele depuse pe sM 6.4 nu pot fi selectate este de 10 de puncte, iar pentru sM 6.4 ITI – DD, pragul minim de selecție este de 15 de puncte.
De asemenea, în această sesiune sunt alocate fonduri pentru înființarea grupurilor de producători în valoare totală de 7 milioane de euro, împărțită astfel: 5 milioane de euro pentru sM 9.1 și 2 milioane de euro aferente sM 9.1a. Pragul minim de depunere al proiectelor pentru cele 2 submăsuri este de 10 de puncte.
Alocarea financiară disponibilă pentru Schema de minimis afe­rentă sM 4.2 în sesiunea din 2017 este de 12 milioane de euro. Preci­zăm că sesiunea de depunere se adresează exclusiv beneficiarilor care au semnat contracte de finan­țare cu AFIR pe Schema de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvol­tării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și mar­ke­tingul produselor agricole în ve­derea obţinerii de produse neagri­cole” aferentă sM 4.2, pentru pro­iec­tele depuse în sesiunea anuală continuă, din perioada august 2016 – ianuarie 2017.
Informații oferite de către Alina Păunoiu (foto), directoarea Ofi­ciului Ju­de­ţean pentru Finanțarea Investiții­lor Rurale (OJFIR).